نشست هماهنگی جهت برگزاری رویداد ملی فناوری اطلاعات در صنایع معدنی با حضور مدیران صنایع معدنی خواف برگزار شد

نشست هماهنگی جهت برگزاری رویداد ملی فناوری اطلاعات در صنایع معدنی و هماهنگی جهت بازدید از صنایع معدنی خواف به میزبانی صنایع معدنی فولاد...

ادامه مطلب