گفت و گو با رییس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار جواهرات و سنگ های قیمتی

دکتر پیش بین : رییس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار جواهرات و سنگ های قیمتی : صنعت جواهرات و سنگ‌های قیمتی نیازمند کمک‌های دانش‌ بنیان...

ادامه مطلب