سومین تور فناوری در راستای رویداد ملی فناوری اطلاعات در صنایع معدنی برگزار شد

سومین تور فناوری اطلاعات در صنایع معدنی با همکاری پردیس فناوری اطلاعات و پردیس صنایع معدنی پارک علم و فناوری خراسان، با بازدید از مجتمع...

ادامه مطلب

دومین تور فناوری در راستای رویداد ملی فناوری اطلاعات در صنایع معدنی برگزار شد

شرکت های دانش بنیان و فناور استان خراسان رضوی یک شنبه 24 اردیبهشت ماه در قالب تور فناوری اطلاعات در صنایع معدنی از صنایع معدنی سنگان با...

ادامه مطلب

تور فناوری اول در راستای رویداد ملی فناوری اطلاعات در صنایع معدنی برگزار شد

اولین تور فناوری با همکاری پردیس صنایع معدنی و پردیس فناوری اطلاعات برگزار شد. شرکت های دانش بنیان و فناور استان خراسان رضوی در قالب تو...

ادامه مطلب