اختتامیه مسابقات ملی طراحی محصول و بسته بندی در رشته های فرش، کفش، مبلمان و بسته بندی زعفران برگزار شد

اختتامیه مسابقات ملی طراحی محصول و بسته بندی در رشته های فرش، کفش، مبلمان و بسته بندی زعفران برگزار شد.این اختتامیه که در محل خ...

ادامه مطلب