راهنمای ارائه طرح ها

خواهشمند است، طرح ارائه شده در قالب PDF و با توجه به موارد ذکر شده زیر ارسال گردد.
 1. نام طرح و نام صاحب طرح
 2. معرفی تیم
 3. معرفی کلی ایده (در یک جمله خیلی مختصر و قابل فهم)
 4. مسئله شناسایی شده
 5. راه حل مسئله
 6. معرفی محصول (به این معنا که در چه مرحله ای است، نمونه سازی شده یا تولید صنعتی ساخته شده یا خیر ؟)
 7. جایگزین های محصول MVP دارید ؟ چگونه است ؟
 8. مشتریان و طبقه بندی آنها
 9. اندازه بازار
 10. برتری مطلق اگر وجود دارد. (مزیت های رقابتی)
 11. ارزش پیشنهادی یکتا
 12. جریان های درآمدی (چگونه پول در می آورید؟)
 13. قیمت فروش
 14. ساختار هزینه ها
 15. قیمت تمام شده
 16. طلاعات مالی
 17. میزان سرمایه ثابت (تجهیزات) مورد نیاز
 18. میزان سرمایه در گردش
 19. تحلیل رقبا
 20. برنامه بازاریابی و فروش
 21. به چه چیزی احتیاج دارید؟ سرمایه مورد نیاز IRR و NPV