توضیحات:

  • جهت مشارکت در رویداد به عنوان اقدام فوری هم اکنون ثبت نام بفرمائید تا اطلاعات تکمیلی رویداد برای شما ارسال گردد و در فهرست فرصت های ارائه، برنامه ریزی انجام شود.
  • لازم به ذکر است، محورهای عرضه فناوری موضوعات کلی در حوزه فناوری اطلاعات هستند که شما می توانید برای آنها راهکار و یا طرح پیشنهادی ارائه دهید. شرکت های فناور و دانش بنیان منتخب بر اساس اولویت محصول و یا خدمات، در سالن همایش رویداد، مقابل مدیران و متخصصین صنایع معدنی فرصت ارائه و معرفی خواهند داشت. امید می‌رود پس از ارائه و معرفی محصول، فرصت فروش و عقد قرارداد فراهم گردد.

ارسال طرح پیشنهادی

"*" indicates required fields

فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 5 MB, Max. files: 2.