رویداد های استارتاپی

در مسیر تجاری سازی

رویدادهای جاری

نوآوری در عرصه ICT صنایع معدنی

استارتاپ ویکند خواف

رویداد های برگزار شده

رویداد بین المللی هنرهای شهری مشهد

دمو دی سرمایه گذاری

سومین رویداد نوآوری تکآپ

مسابقه طراحی کفش

مسابقه طراحی جواهرات

مسابقه طراحی فرش

مسابقه طراحی مبلمان

مسابقه طراحی بسته بندی زعفران

اولین رویداد نوآوری تکاپ

دومین رویداد نوآوری تکاپ

استارت آپ ویکند کاتالیزگر های توسعه کسب و کار

دومین رویداد ملی فن آفرینی برق

رویداد ملی استارتاپی اسباب بازی

استارت آپ ویکند خوشمزه

استارت آپ ویکند گردشگری