رویداد های استارتاپی

در مسیر تجاری سازی

رویدادهای جاری
رویداد های برگزار شده

نوآوری در عرصه ICT صنایع معدنی

رویداد شیکاپ

رویداد ملی فناوری اطلاعات در صنایع معدنی

رویداد بین المللی هنرهای شهری مشهد

دمو دی سرمایه گذاری

استارتاپ ویکند خواف

سومین رویداد نوآوری تکآپ

مسابقه طراحی کفش

مسابقه طراحی جواهرات

مسابقه طراحی فرش

مسابقه طراحی مبلمان

مسابقه طراحی بسته بندی زعفران

اولین رویداد نوآوری تکاپ

دومین رویداد نوآوری تکاپ

استارت آپ ویکند کاتالیزگر های توسعه کسب و کار

دومین رویداد ملی فن آفرینی برق

رویداد ملی استارتاپی اسباب بازی

استارت آپ ویکند خوشمزه

استارت آپ ویکند گردشگری