رویداد های استارتاپی

در مسیر تجاری سازی

رویدادهای جاری

رویداد بین المللی هنرهای شهری مشهد

رویداد های برگزار شده

دمو دی سرمایه گذاری

سومین رویداد نوآوری تکآپ

مسابقه طراحی کفش

مسابقه طراحی جواهرات

مسابقه طراحی فرش

مسابقه طراحی مبلمان

مسابقه طراحی بسته بندی زعفران

اولین رویداد نوآوری تکاپ

دومین رویداد نوآوری تکاپ

استارت آپ ویکند کاتالیزگر های توسعه کسب و کار

دومین رویداد ملی فن آفرینی برق

رویداد ملی استارتاپی اسباب بازی

استارت آپ ویکند خوشمزه

استارت آپ ویکند گردشگری