رویداد های استارتاپی

در مسیر تجاری سازی

رویدادهای جاری
رویدادهای گذشته

پیش ارائه و معرفی محصولات و اسباب بازی های برتر در نمایشگاه اسباب بازی در راستای رویداد نوآوری در صنعت اسباب بازی

کارگاه آموزشی ثبت و حفاظت از طراحی و ظاهر محصول

رویداد شیکاپ

کلینیک توسعه کسب و کار

رویداد ملی فناوری اطلاعات در صنایع معدنی

رویداد ریورس پیچ شهرداری مشهد

نوآوری در عرصه ICT صنایع معدنی

رویداد بین المللی هنرهای شهری مشهد

دمو دی سرمایه گذاری

استارتاپ ویکند خواف

سومین رویداد نوآوری تکآپ

مسابقه طراحی کفش

مسابقه طراحی جواهرات

مسابقه طراحی فرش

مسابقه طراحی مبلمان

مسابقه طراحی بسته بندی زعفران

اولین رویداد نوآوری تکاپ

دومین رویداد نوآوری تکاپ

استارت آپ ویکند کاتالیزگر های توسعه کسب و کار

دومین رویداد ملی فن آفرینی برق

رویداد ملی استارتاپی اسباب بازی

استارت آپ ویکند خوشمزه

استارت آپ ویکند گردشگری